Πολυδιακόπτες  MultiSwitch - Δορυφορικοί Ενισχυτές.
Image

EXR 156

Πολυδιακόπτης - Multiswitch, 1 x 47-862 / 4 x 950-2150 MHz, Έξι Εξόδων.
Image

EXR 158

Πολυδιακόπτης - Multiswitch, 1 x 47-862 / 4 x 950-2150 MHz, Οκτώ Εξόδων.
Image

EXR 1512

Πολυδιακόπτης - Multiswitch, 1 x 47-862 / 4 x 950-2150 MHz, Δώδεκα Εξόδων.
Image

EXR 1516

Πολυδιακόπτης - Multiswitch, 1 x 47-862 / 4 x 950-2150 MHz, ΔέκαΈξι Εξόδων, Με Ενσωματομένο Τροφοδοτικό.
Image

EXR 58/ECO

Πολυδιακόπτης - Multiswitch, 1 x 5-862 / 4 x 950-2150 MHz, Οκτώ Εξόδων,  14/18 V Και 0/22 kHz.
Image

EXD 154

Universal Πολυδιακόπτης Wideband, 1 x 5-862 Και 300-2350 MHz, Με AGC (Automatic Gain Control).
Image

VWS 2500

Δορυφορικός Ενισχυτής Πολυδιακόπτη, Για Επίγειες Και Δορυφορικές Συχνότητες, 1 x 47-862 Και 4 x 950-2150 MHz.
Image

VWS 2551

Δορυφορικός Ενισχυτής Δικτύου, 1 x 47-862 Και 4 x 950-2150 MHz, Για Επίγειες Και Δορυφορικές Συχνότητες.
Image

EXR 2554

Πολυδιακόπτης Διέλευσης, 1 x 5-862 MHz Και 4 x 950-2150 MHz, Cascadable, Τεσσάρων Εξόδων.
Image

EXR 2558

Δορυφορικός Πολυδιακόπτης Διέλευσης, 1 x 5-862 MHz Και 4 x 950-2150 MHz, Οκτώ Εξόδων.
Image

EXR 2508

Δορυφορικός Πολυδιακόπτης Multiswitch, Με Ενσωματομένο Τροφοδοτικό, 1 x 5-862 and 4 x 950-2150 MHz, Οκτώ Εξόδων.
Image

EAX 2512

Δορυφορικό Tap-Off, Είσοδος/Έξοδος 1 x 5-862 Και 4 x 950-2150 MHz, Και 2 x 5 Σημεία Διακλάδωσης.
Image

EBX 2520

Δορυφορικός Διανεμητής, 1 x 5-862 Και 4 x 950-2150 MHz, Διανομή Δύο Δρόμων ( 4 x Sat Και 1 x Επίγειο ).
Image

EMU 250

Κοννέκτορας ( Connector ), Πέντε Σημείων, Κατάλληλος Για Τους Πολυδιακόπτες EXR 25xx Και Για Τους Ενισχυτές VWS 25xx.
Image

VWS 2900

Για Επίγειες Και Δορυφορικές Συχνότητες, 1 x 47-862 Και 8 x 950-2150 MHz, Δορυφορικός Ενισχυτής Πολυδιακόπτη.
Image

VWS 2991

Δορυφορικός Ενισχυτής, Εννιά Είσοδοι/Έξοδοι, Τροφοδοτείται Απο Το Τελευταίο Multiswitch ή Απο Εξωτερικό Τρφοδοτικό.
Image

EXR 2998

MultiSwitch Cascadable, Είσοδοι 1 x 5-862 MHz Και 8 x 950-2150 MHz, Οκτώ Έξοδοι, Εννιά Έξοδοι Διέλευσης.
Image

EXR 2908

Τερματικός Πολυδιακόπτης, Είσοδοι 1 x 5-862 Και 8 x 950-2150 MHz, Οκτώ Εξόδων, Με Ενσωματομένο Τρφοδοτικό.
Image

EAX 2912

Διακλαδωτήρας Sat IF, Δύο Δρόμων Για Σύνδεση Δύο Συνδυαζόμενων Πολυ-
Διακοπτών EXR 29xx.
Image

EBX 2920

Διακλαδωτήρας Sat IF, Δύο Δρόμων Για Διανομή Μίας Γραμμής Ζεύξης Σε Δύο
Πολυ Διακόπτες EXR 29xx.
Image

EMU 290

Κοννέκτορας ( Connector ), Εννέα Σημείων, Κατάλληλος Για Τους Πολυδιακόπτες EXR 29xx Και Για Τους Ενισχυτές VWS 29xx.
Image

EXR 124

DiSEqC, 4 x 2 Sat-IF Είσοδοι Σε Μία Έξοδο, Για Λήψη Πολλαπλής Τροφοδότησης Για 2 x UAS 585.
Image

EXR 1718

Πολυδιακόπτης Διέλευσης (Cascadable), Για Τέσσερις Δορυφόρους, 1 x 5-862 MHz Και 16 x 950-2150 MHz, Οκτώ Εξόδων.
Image

EXR 1708

Πολυδιακόπτης Τερματικός, Για Τέσσερις Δορυφόρους, 1 x 5-862 MHz Και 16 x 950-2150 MHz, Οκτώ Εξόδων.
Image

UWS 24

Μετατροπέας Δύο Wideband Σημάτων, Σε Τέσσερις Sat IF Πολικότητες.
Image

EXR 121

DiSEqC, Δύο Είσοδοι/Μία Έξοδος.
Image

KEM 31312

Πολυδιακόπτης Για Τρείς Δορυφόρους, Με Δώδεκα Εξόδους.
Image

KEM 31316

Πολυδιακόπτης Δώδεκα Εισόδων Sat-IF (3 x 4 Sat-IF) Και Επίγειο, Δέκα Έξι Έξοδοι Προς Πρίζες – Χρήστες.
Image

KEM 31324

Πολυδιακόπτης Δώδεκα Εισόδων Sat-IF (3 x 4 Sat-IF) Και Επίγειο, Σε Είκοσι Τέσσερις Έξοδοι Προς Πρίζες – Χρήστες.
Image

KEM 31332

Πολυδιακόπτης Δώδεκα Εισόδων Sat-IF (3 x 4 Sat-IF) Και Επίγειο
Τριάντα Δύο Έξοδοι Προς Πρίζες – Χρήστες.
Image

KEM 41712

Πολυδιακόπτης Δέκα Έξι Εισόδων Sat-IF (4 x 4 Sat-IF) Και Επίγειο, Δώδεκα Έξοδοι Προς Πρίζες – Χρήστες.
Image

KEM 41716

Πολυδιακόπτης Δέκα Έξι Εισόδων Sat-IF (4 x 4 Sat-IF) Και Επίγειο, Δέκα Έξι Έξοδοι Προς Πρίζες – Χρήστες.
Image

KEM 41724

Πολυδιακόπτης Δέκα Έξι Εισόδων Sat-IF (4 x 4 Sat-IF) Και Επίγειο,Είκοσι Τέσσερις Έξοδοι Προς Πρίζες – Χρήστες.
Image

KEM 41732

Πολυδιακόπτης Δέκα Έξι Εισόδων Sat-IF (4 x 4 Sat-IF) Και Επίγειο, Τριάντα Δύο Έξοδοι Προς Πρίζες – Χρήστες.
Image

EXI 3508

Συνδυαζόμενος Πολυ-Διακόπτης Με Ενσωματωμένο Modem Για Διανομή Δορυφορικών Και Επίγειων Σημάτων.
Image

EXI 01

HF/IP Modem, Για Το Σύστημα IP Over Coax Της KATHREIN, Για Δημιουργία Οικιακού Δικτύου.
Image

EXR 1942

Μονό - Καλωδιακοί Πολυδιακόπτες - Multiswitches.
Image

EXR 1981

Μονό - Καλωδιακοί Πολυδιακόπτες - Multiswitches.
Image

EXR 2942

Μονό - Καλωδιακοί Πολυδιακόπτες - Multiswitches.

ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ

Η Εταιρεία Μας, ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ | KATHREIN Digital Systems, όλα αυτά τα Χρόνια Λειτουργίας της, έχει Εστιάσει την Προσοχή της, στον Πελάτη, στην Ποιότητα των Υλικών της και στην Αξιοπιστία της.Δεν Είναι Τυχαίο Το Γεγονός Πως Τα Μεγαλύτερα Έργα Στην Ελλάδα Έχουν Κατασκευαστεί Απο Την Εταιρεία μας.

Προνόμια Συνεργατών

  • Μελέτη Και Σχεδιασμός Του Δικτύου Σας.
  • Κορυφαία Ποιότητα & Αξιοπιστία Υλικών.
  • Τεχνογνωσία.
  • Τεχνική Υποστήριξη.
  • Ενημέρωση Για Κάθε Νέα Τεχνολογική Εξέλιξη.
  • Σεμινάρια Εντός Και Εκτός Ελλάδος.
  • Παγκόσμια Αναγνώριση BrandName.